Skip to content

Oferta de treball a la Gerència del CJCV

12 mayo 2010

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ha fet pública la convocatòria per a cobrir la plaça de la Gerència del CJCV. La persona contractada s’encarregarà, entre altres, de organitzar tasques, activitats i grups de persones. El termini de presentació dels currículums finalitza el 17 de maig de 2010. Les condicions del contracte seran les següents:

Salari i tipus de contracte:
* Contracte lligat al mandat de la Comissió Permanent començant el dia 1 de juny del 2010.
* Contracte eventual considerat com a lloc de confiança.
* Categoria laboral de grup segon.
* Complement de plena dedicació i disponibilitat A3.
* Conveni aplicable: Tercer Sector.
* Horari setmanal: 35 hores.
* Salari total meritat: de 1200 a 1600 € mensuals aproximadament amb possibilitat de millora.
* No existirà període de prova.

Funcions:
* Direcció i coordinació del personal del CJCV.
* Direcció del treball dels departaments que constituïxen la infraestructura administrativa del CJCV, complint davant de la superior direcció del President, els acords, resolucions i directrius dels distints òrgans del Consell.
* Generar i protegir un ambient laboral òptim al si del CJCV, vetllant pel seu caràcter dinàmic i harmònic.
* Supervisió, preparació i realització dels processos assemblearis, plenaris, comissions de treball, actes o activitats del CJCV respecte d’això de la generació de documents, condicionament de l’espai, preparació del material tècnic i supervisió de l’arreplega del mateix amb l’ajuda del personal tècnic.
* Organitzar tasques, activitats i grups de persones; motivar i comunicar, controlar i avaluar; i, desenvolupar a la gent i a si mateix.
* Coordinar i controlar el compliment dels objectius i funcions del CJCV i el seu personal contractat.
* Supervisió i seguiment per al compliment de les obligacions fiscals i laborals.
* Administrar els béns i recursos destinats al funcionament del CJCV.
* Vetllar per la busca i sol·licitud de convenis, subvencions o anàlegs.
* Vetllar i salvaguardar el patrimoni físic i documental del CJCV.
* Harmonitzar en totes les decisions i tots els actes els requeriments del futur immediat i a llarg termini.
* Proposar a la Comissió Permanent modificacions de l’organització interna a la recerca de la resolució i previsió de possibles problemes.
* Informar la Comissió Permanent sobre l’estat d’execució dels programes i rendir informes semestrals sobre l’estat econòmic, execució del pla de treball i funcionament intern a través dels responsables d’àrea de la pròpia comissió.
* Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern, la Llei de Participació Juvenil i totes les disposicions que afecten el funcionament del CJCV.
* Totes aquelles funcions que, dins de les seues atribucions li siguen encarregades pel President o per la Comissió Permanent.

Perfil:
* Experiència com a gestor, bé siga d’àmbit públic o privat.
* Conèixer el món associatiu juvenil. Es valorarà coneixements de treball associatiu i de cooperació internacional.
* Coneixements de gestió pública (comptabilitat, contractació i personal).
* Coneixements de comunicació i relació amb distints grups o col·lectius de caràcter social.
* Disponibilitat per a viatjar i treballar durant els caps de setmana.
* Coneixements de valencià, principalment a nivell escrit.
* També es valorarà coneixements d’altres idiomes.

Requisits bàsics:
Seran els requerits per a contractes de treball de grau segon, serà imprescindible:
* Ser membre d’una entitat del CJCV per un període no inferior a un any.
* Ser menor de trenta-cinc anys.
* Titulació universitària de grau mitjà.
* Coneixement de valencià demostrable en prova escrita i oral de nivell mitjà. Estaran exonerades aquelles persones que posseïsquen la titil·lació de grau mitjà o superior de la Junta de Qualificacions i Coneixement del Valencià o el certificat universitari que acredite haver superat El Curs Superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.
* Disponibilitat

Elements a valorar:
* Experiència Laboral i Associativa
* Formació: Acadèmica, complementària, de Valencià, d’idiomes, de comptabilitat i economia, d’informàtica.
* Entrevista personal

Metodologia:
* Els i les sol·licitants deuran enviar un curriculum vitae que ocuparà un màxim de quatre fulls per una cara.
* El terme de presentació de currículums serà des del 27 d’abril del 2010 al dia 17 de maig del 2010 inclusivament.

Els currículums es podran presentar per mitjà dels següents mitjans:
* Personalment: fent entrega del currículum i còpia per a fer constar l’entrada en registre.
* Correu: per mitjà de correu certificat a l’adreça Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, C/ la Llanterna, 26. 46001 València.

Junt amb el curriculum vitae s’haurà de presentar la documentació següent:
* Certificant de l’entitat acreditant la pertinença de la persona.
* Informe acreditatiu de l’entitat membre, firmat per la presidència, sobre les labors realitzades en l’entitat i temps de duració de les mateixes (currículum associatiu).
* Documents oficials acreditatius de la formació reflectida en el curriculum vitae.

Anuncios
7 comentarios leave one →
 1. 12 mayo 2010 9:51

  Moltíssimes gràcies per compartir la informació, encara que jo, per exemple, no entre en el perfil (només en algunes coses). S’agraeïx la col.laboració, i més en aquestos temps difícils…

 2. 12 mayo 2010 13:24

  La feina que s’oferta és molt agraïda, no econòmicament, però si per l’activitat que s’hi fa. El pitjor hàndicap pels meus amics és que requereix viure a la ciutat de València.

Trackbacks

 1. Tweets that mention Oferta de treball a la Gerència del CJCV « Vicente Juan -- Topsy.com
 2. Bitacoras.com
 3. Setmana Jove 2010 « Vicente Juan
 4. Las ¿nuevas? políticas en materia de juventud | Vicente Juan
 5. Concurs logotip CJIB « Vicente Juan

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: